Om Dansk Audioklub

Dansk Audioklub er målrettet virksomheder og personer, som arbejder professionelt med reproduceret lyd, dvs. lyd fra højttalere, hovedtelefoner, høreapparater, telefoner, m.v.

Fokus for klubbens aktiviteter vil være på bedømmelser af den opfattede lydkarakter (audio perception) og relevante elektro-akustiske målinger, der normalt indgår i udviklingsarbejde og documentation.

Klubbens aktiviteter vil styrke medlemmernes viden om metoder og ’good practices’ indenfor både lyttetest og elektroakustiske målinger, og på møderne vil det tilstræbes, at atmosfæren bliver fortrolig og uformel gennem fælles erfaringsudveksling, fælles projekter efter medlemmernes ønsker, lyttetests og praktiske arrangementer.

Hent vores vedtægter

Listen udvides løbende

Medlemskab af Dansk Audioklub er gratis. Medlemsskabet er for virksomheder, som kan deltage i klubmøder med frit antal deltagere, blot kræver deltagelse en officiel registrering i klubben. Møderne vil som udgangspunkt foregå hos FORCE Technology i Hørsholm og er altid inklusiv forplejning.

Der afholdes 2 heldagsmøder per år med emner indenfor:

Sensoriske evalueringsmetoder

Præferencetest, attributtest, diskriminationstest, m.v.

Testpersoner

Udvælgelse, træning, monitorering, motivation, bias, m.v.

Databehandling

Praktisk anvendelse af statistik, værktøjer, datakvalitet, tolkning af resultater, m.v.

Audio optage- og reproduktionsteknikker

Påvirkninger i signalkæden, opstillinger, standarder, kunsthovedoptagelser, kalibreringsrutiner, loudness-justering, hovedtelefonkompensering, m.v.

Akustiske rum

Rumakustiske egenskaber, målerum vs. lytterum og deres begrænsninger, dokumentation, akustisk regulering, relevante standarder, m.v.

Elektroakustisk relevante målestørrelser

Målemetoder og -signaler, måleusikkerheder, tolkning og anvendelse af resultater, relevante standarder, m.v.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!